Swinburne > Subjects > Thực hành Kinh doanh đổi mới

Thực hành Kinh doanh đổi mới

THỰC HÀNH KINH DOANH ĐỔI MỚI

BUS10012      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

 

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này đặc biệt thiết kế để đem đến cho sinh viên những trải nghiệm giáo dục thực tế đầy cảm hứng và có sức lôi cuốn cao kết hợp với việc kết nối với các chuyên gia trong ngành.
Đây là môn học giúp sinh viên tập trung vào sự tự nhận thức, phát triển sự chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.
Sự sáng tạo và làm thế nào nó có thể được tận dụng để đạt được các mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả cũng như tác động tích cực vào xã hội chính là chủ đề cốt lõi với sinh viên được khuyến khích sử dụng sự tò mò và sáng tạo để khám phá các cơ hội và đánh giá những điều này, cũng như thể hiện nhận thức về nhu cầu của tổ chức và xã hội.

Sau khi hoàn thành môn học này, bạn có thể:
1. Áp dụng các mô hình và công cụ sáng tạo để đánh giá nhu cầu/vấn đề.
2. Thể hiện sự sáng tạo, độc đáo và tư duy tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề.
3. Phản ánh bản thân để xác định thế mạnh cá nhân của sinh viên để họ tự bắt đầu phát triển một thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp.
4. các kỹ năng chuyên nghiệp, bao gồm bằng văn bản, bằng lời nói và trình bày, để thể hiện một cách hiệu quả một ý tưởng và thuyết phục người khác về giá trị của nó.
5. Kỹ năng làm việc hiệu quả trong nhóm nhiều ngành nghề để đạt được kết quả sáng tạo.

General Skills Outcome

– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng phân tích
– Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng giải quyết những vấn đề lạ
– Kỹ năng làm việc độc lập