Chương trình học tập thực tế tại Doanh nghiệp (Internship)

Internship là chương trình học tập thực tế tại doanh nghiệp của Swinburne Việt Nam với mục đích trang bị cho sinh viên kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thực tiễn áp dụng cho công việc trong tương lai.

Bỏ qua hình thức thực tập truyền thống, chương trình học tập thực tế tại doanh nghiệp của Swinburne là hình thức thực tập làm việc thực chất, huấn luyện cả về nghiệp vụ chuyên môn cũng như các kỹ năng thực tế cần thiết. Sinh viên sẽ trải qua giai đoạn thực tập trong vòng 4 – 6 tháng tại các công ty, tập đoàn đối tác của FPT, được tham gia vào nhiều dự án với các quy mô khác nhau để học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm thực tế…

 

Lộ trình chương trình học tập thực tế tại doanh nghiệp 

GIAI ĐOẠN I: ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Mục tiêu:

Bổ trợ và trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết trước khi đi làm. Thực hành và sử dụng thành thạo các kỹ năng văn phòng. Giúp sinh viên hòa nhập tốt hơn với môi trường công sở.

 

GIAI ĐOẠN II: ĐÀO TẠO VÀ HỌC VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình OJT Công nghệ thông tin mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn. Thông thường, sinh viên được giao triển khai một dự án thực tế tại doanh nghiệp. Chương trình cho phép sinh viên được bắt tay vào các công việc thực tế với những kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo: thiết kế website, “viết’ phần mềm, thiết kế ứng dụng, quản trị an ninh mạng, quản lý các dự án phần mềm…

Các khoá huấn luyện công nghệ thông tin

 • Lập trình viên
 • Thiết kế web
 • Tester
 • Xây dựng và quản lý dữ liệu
 • Quản trị mạng

Hướng dẫn cho lộ trình đào tạo

 • Đào tạo định hướng (OR Open day).
 • Tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn với các doanh nghiệp, hệ thống thông tin thực hành hiện đại.
 • Sinh viên trực tiếp tham gia các dự án lập trình, thiết kế web, thiết kế game cho khách hàng của công ty.
 • Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ.
 • Kiểm tra kết quả thực tập.

Ngành Quản trị kinh doanh

Một tổ chức muốn phát triển tốt đòi hỏi phải kiểm soát được toàn bộ các quá trình kinh doanh, tối ưu hoá hệ thống, tiết kiệm chi phí… Chương trình OJT Quản trị kinh doanh cho phép sinh viên tham gia và các dự án thực tế tại doanh nghiệp để nghiên cứu về thị trường, khách hàng, xây dựng chiến lược, hoạch định quản trị kinh doanh cho một tổ chức, doanh nghiệp thực tiễn thông qua những kiến thức đã được đào tạo.

Khoá huấn luyện Quản trị kinh doanh

 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp
 • Phát triển văn hoá doanh nghiệp
 • Công tác hoạch định tổng hợp, xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Công tác quản lý, phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

Hướng dẫn cho lộ trình đào tạo

 • Đào tạo định hướng (OR Open day)
 • Sinh viên tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, tham dự buổi talkshow của các chuyên gia, chuyên viên trong ngành.
 • Sinh viên tham gia trực tiếp xây dựng các chiến lược, hoạch định định hướng doanh nghiệp.
 • Kiểm tra kết quả thực tập.

 

Ngành Truyền thông đa phương tiện

Ngày nay hoạt động truyền thông phát triển và trở thành hoạt động trung tâm trong các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và xã hội.

Chương trình OJT trong ngành Truyền thông đa phương tiện cho phép sinh viên tham gia và các dự án thực tế tại doanh nghiệp, tổ chức để nghiên cứu về hành vi của khách hàng, các kênh truyền thông, nội dung và hiệu quả truyền thông, các chương trình, chiến lược truyền thông, các sản phẩm, hoạt động truyền thông cụ thể.

Ngành truyền thông sinh viên có thể thực tập chuyên sâu về truyền thông xã hội, quảng cáo, báo chí, truyền hình, phát thanh.

Khoá huấn luyện liên quan tới thực tập trong ngành Truyền thông đa phương tiện

 • Phân tích thực trạng, đối thủ liên quan tới hoạt động truyền thông.
 • Phân tích các kênh truyền thông, hiệu quả truyền thông.
 • Phát triển nội dung truyền thông.
 • Thực hiện các chiến dịch truyền thông.
 • Thành thạo sử dụng các phương tiện truyền thông số.
 • Xây dựng các kế hoạch, chiến lược truyền thông. 

Hướng dẫn cho lộ trình đào tạo

 • Đào tạo định hướng (OR Open day).
 • Sinh viên tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, tham dự buổi talkshow của các chuyên gia, chuyên viên trong ngành.
 • Sinh viên tham gia trực tiếp và các dự án liên quan tới truyền thông tại doanh nghiệp.
 • Kiểm tra kết quả thực tập.

 

Rate this business