Học liên kết với chứng chỉ nghề

Học liên kết với chứng chỉ nghề

Với sự hỗ trợ của các đối tác doanh nghiệp của tập đoàn FPT , Swinburne Việt Nam có thể phát triển hợp tác với các công ty quốc tế để tiếp cận các nguồn học tập chứng chỉ ngành. Swinburne Việt Nam phát triển các dự án hợp tác với các đối tác như Cisco, Oracle và AWS để kết hợp đào tạo thực tiễn của họ trong các ngành vào các chương trình. Cách tiếp cận này giúp sinh viên tiếp cận với kỹ năng thực tế của các ngành công nghiệp. Liên kết ngành là một trong những giá trị nổi bật của hỗ trợ Swinburne Việt Nam đối với sinh viên.

Rate this business