Kết nối với cộng đồng Start-up

Kết nối với cộng đồng Start-up

Giá trị thương hiệu chính của Swinburne Việt Nam là sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ những sinh viên có ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh và công nghệ, và khuyến khích tư duy khởi nghiệp của họ trong thời gian học tập. Swinburne Việt Nam hợp tác mạnh mẽ với vườn ươm khởi nghiệp, các công ty khởi nghiệp và không gian làm việc để kết nối sinh viên với các cộng đồng sáng tạo.
Swinburne cũng có thỏa thuận với VIISA- Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) để đào tạo sinh viên liên quan đến các đơn vị khởi nghiệp đổi mới. Sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án khởi nghiệp từ VIISA và kết nối với các cộng đồng khởi nghiệp.

Rate this business