Co-major - Quảng cáo

Co-major (Đồng chuyên ngành) là một chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Sinh viên có thề chọn học thêm chuyên ngành Quảng cáo khi học các chuyên ngành khác của ngành Kinh doanh hoặc Công nghệ thông tin

Co-major:  Quảng cáo

Có được kiến thức và kỹ năng quan trọng cần thiết để thành công trong thế giới quảng cáo đầy phức tạp và sáng tạo. Khám phá thiết kế và chiến lược hiệu quả, cũng như phát triển, triển khai và đánh giá quảng cáo. Học cách thiết kế quảng cáo không chỉ làm hài lòng khách hàng mà còn đạt được mục đích cuối cùng là tiếp cận đối tượng theo cách mong muốn.

Các môn học khi chọn co-major Quảng cáo:

COM10007 – Professional Communication Practice
ADV10001 – Principles of Advertising
ADV20001 – Advertising Issues: Regulations, Ethics & Cultural Considerations
ADV20002 – Concept Development and Copywriting
ADV30001 – Advertising Media Planning and Purchasing
ADV30002 – Advertising Management and Campaigns Project
COM30002 – Professional Practice: Client and Agency Management 
MDA20011 – Sports/Advertising/Media
5/5 - (1 bình chọn)