Field trip to Moc Chau

z2135063851117 f9564103309cc9a9adac8c0da77a598a

Field trip là hình thức học qua trải nghiệm được Swinburne Việt Nam triển khai trong chương trình đào tạo cho sinh viên các ngành. Với mục tiêu đưa kiến thức sinh viên học gắn liện với thực tế các doanh nghiệp, Swinburne hiện đang đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trên cả nước để có được những trải nghiệm chất lượng cho sinh viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chuyến Fieldtrip tới Mộc Châu lần này là một trong những chương trình nhằm giúp sinh viên ngành kinh doanh hiểu được nhiều hơn về thị trường kinh doanh nông nghiệp kết hợp du lịch. Đây sẽ là một đề tài mới mẻ và mang tới cho sinh viên những trải nghiệm thú vị tại Cao nguyên Mộc Châu.


Thêm sự kiện