Swinburne > News > Ngành Công nghệ Thông tin

Ngành Công nghệ Thông tin

Change makers’ Talks 4: Cơ hội nào cho việc làm toàn cầu trong ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông

Công nghệ thông tin và Viễn thông đang là những lĩnh vực được cả thế giới chú trọng làm mũi…

IoT – Cơ hội rộng mở trong tương lai với thế hệ Z

IoT là thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong các diễn đàn công nghệ trong những năm gần đây.…

Tại sao chương trình học bổng của Swinburne Việt Nam có tên “Thắp sáng tương lai”?

Cái tên “Thắp sáng tương lai” đã nói lên mục đích của chương trình học bổng Swinburne Việt Nam. Với…

IoT và các ứng dụng trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

IoT là vấn đề hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm đến công nghệ thông tin nhắc đến.…

Trí tuệ nhân tạo (AI) – Tương lai của cuộc cách mạng công nghệ 4.0

AI là thuật ngữ thường xuyên được nhắc tới trong các buổi tọa đàm về Công nghệ thông tin. Vậy,…