Swinburne > News > Ngành Công nghệ Thông tin

Ngành Công nghệ Thông tin

Ứng dụng Thực tế Ảo trong truyền thông số

Các công nghệ mới như thực tế ảo (Virtual Reality – VR) và thực tế tăng cường (Augmented Virtuality –…

Trải nghiệm học tập tại nước ngoài của Swinburne Việt Nam như thế nào?

Trong quá trình học tập, sinh viên có thể lựa chọn chương trình trao đổi (Exchange program) hoặc chuyển tiếp…

8 phát triển công nghệ trong tương lai

Công nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Trong 10 năm nữa, các phát mình…

Swinburne thông báo chương trình học bổng 2020 – Thắp sáng tương lai

Chương trình học bổng năm 2020 của Swinburne có tên gọi “Thắp sáng tương lai” nhằm tìm kiếm và trao…