Swinburne > News > Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Swinburne Việt Nam thông báo mở chuyên ngành Media & Communication năm 2020

Từ năm 2020, Swinburne Việt Nam chính thức ra mắt ngành Media & Communication với nhiều cập nhật ứng dụng…

Ứng dụng Thực tế Ảo trong truyền thông số

Các công nghệ mới như thực tế ảo (Virtual Reality – VR) và thực tế tăng cường (Augmented Virtuality –…

Ngành Media sẽ thay đổi như thế nào trong kỷ nguyên số?

Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi có phỏng vấn tiến sĩ Kelly Cassidy – Giám đốc Đào tạo của Swinburne…

Trải nghiệm học tập tại nước ngoài của Swinburne Việt Nam như thế nào?

Trong quá trình học tập, sinh viên có thể lựa chọn chương trình trao đổi (Exchange program) hoặc chuyển tiếp…