Swinburne > News > Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Ngành Media: Kỹ năng cần có để làm việc tại Đài truyền hình

Trong ngành Media, làm việc tại các Đài truyền hình lớn là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Dưới đây,…

Hội thảo ngành truyền thông đa phương tiện và những khuôn mẫu

Ngành Truyền thông đa phương tiện đã có một buổi tìm hiểu những campaign thú vị về LGBT, phân biệt…

Ngành Media: Workshop on What is Media?

Ngành truyền thông và những khuôn mẫu sẽ được đưa ra thảo luận với những chuyên gia từ Swinburne Australia…

Change Makers’ Talks 6: Citizen Media – What is the next future…?

Change Makers’ Talks 6 với chủ để Media Citizen – What is the next future…? với sự tham gia chia…

Change Makers’ Talks 5: Bài học ngành truyền thông sau dịch Covid-19

Ngành truyền thông là vấn đề xoay quanh của Change Makers’ Talks 5 tại Swinburne Việt Nam. Phù thủy truyền…

Xu hướng ngành truyền thông trong tương lai tại Change makers’ Talks 5

Ngành truyền thông đang có những thay đổi lớn do tác của những công nghệ mới trong kỷ nguyên số.…