Minor - Truyền thông xã hội

Minor là một tập hợp c gồm 4 học phần với 50 điểm tín chỉ mà sinh viên có thể được chọn học bên cạnh các môn học tự chọn riêng lẻ khác trong ngành.

Minor:  Truyền thông xã hội

Các môn học khi chọn minor Truyền thông xã hội:

MDA10006 – Innovation Cultures: Perspectives on Science and Technology
MDA20003 – Networked Selves
MDA20009 – Digital Communities
MDA30012 – Researching Social Media Publics
3.4/5 - (15 bình chọn)