Học cùng Mentor là gì?

Mentor là các chuyên gia trong ngành, họ thường là các CEO, Lãnh đạo của các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh từ các công ty lớn hoặc khởi nghiệp. Họ sở hữu kiến thức và kinh nghiệm thực tế được đúc kết từ quá trình ứng dụng và thực hành. Họ cũng mang trong mình niềm đam mê, hơi thở của hoạt động thực tế để truyền khát vọng và cảm hứng cho sinh viên.

Ở Swinburne, mỗi môn học và chương trình học, sinh viên đều được bố trí để tiếp xúc các Mentor. Việc tiếp xúc có thể thực hiện tại phòng Innovation Lab, nơi được thiết kế như mô hình của doanh nghiệp thu nhỏ, hoặc tiếp xúc trực tiếp tại doanh nghiệp. Mentor có thể tham gia giảng dậy, chia sẽ hướng dẫn từ 1 buổi tới 5 buổi học tuỳ theo từng chuyên đề.

batch 1IMG 6348

batch 1IMG 6467

batch 1IMG 6439 1

Trong ảnh là buổi học với Tiến Sỹ Hoàng Việt Hà, nguyên giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn như FPT, Bảo Việt. Anh đang chia sẻ cũng học viên “strategic way of thinking” giúp học sinh hiểu thấu đáo từ thực tiễn về cách thức suy nghĩ và đặt các câu hỏi chiến lược khi sinh viên đang theo học một môn học về Kinh doanh.

batch 1IMG 6324

Trung ST