CHÀO MỪNG ĐẾN SWINBURNE VIỆT NAM

CHÀO MỪNG ĐẾN SWINBURNE VIỆT NAM

about header c

Swinburne Việt Nam sắp bắt đầu các khóa học Đại học đầu tiên vào tháng 9 này.

Tiến một bước gần hơn để trở thành một phần của môi trường học tập quốc tế với nền giáo dục được chuẩn hóa toàn cầu tại Swinburne (Việt Nam).

Sinh viên có nhiều chuyên ngành thú vị về Kinh doanh và Công nghệ thông tin.

Trung ST