Học Cử nhân Kinh doanh được AACSB công nhận tại Swinburne

Học Cử nhân Kinh doanh được AACSB công nhận tại Swinburne

Trường Kinh doanh Swinburne thuộc Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) đã được tổ chức AACSB công nhận là 1 trong 856 trường trên 56 quốc gia có chương trình đào tạo kinh doanh xuất sắc.

Chứng nhận này được cấp cho dưới 5% các trường đào tạo ngành kinh doanh trên thế giới. AACSB cấp chứng nhận cho các trường chuyên đào tạo kinh doanh đã đạt được các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng đào tạo và sự chuyên nghiệp mà tổ chức này đưa ra. Đây là chứng chỉ chuyên nghiệp, uy tín nhất mà Swinburne đã nỗ lực đạt được nhằm cung cấp cho sinh viên một chương trình đào tạo toàn diện.

“Chứng chỉ AACSB công nhận những thành tựu của trường Kinh doanh Swinburne trong việc đổi mới, phát huy tinh thần khởi nghiệp, tạo ra những ảnh hưởng xã hội và tăng cường gắn kết. Chúng ta không chỉ là một khoa mang lại đào tạo chất lượng cao, mà còn là nơi thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trường học với các doanh nghiệp, các tổ chức Chính phủ và cộng đồng xung quanh thông qua giảng dạy và nghiên cứu.” – Ông Keryn Chalmers, hiệu trưởng trường Kinh doanh Swinburne cho biết. 

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business – Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học), là một hiệp hội nghề nghiệp với lịch sử gần 100 năm tồn tại, được thành lập tại Mỹ vào năm 1916 nhằm “phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học” như tên gọi của tổ chức đã nêu rõ.

AACSB là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lãnh vực kiểm định nghề nghiệp. Tổ chức này luôn định kỳ rà soát, xem xét lại các bộ tiêu chuẩn đã được xây dựng để các tiêu chuẩn này luôn được cập nhật và phù hợp với yêu cầu thực tế của nghề nghiệp liên quan. Theo thông tin do AACSB cung cấp, mọi hoạt động của tổ chức đều tuân thủ Bộ luật ứng xử dành cho Hiệp hội các tổ chức kiểm định chuyên môn và nghề nghiệp ASPA. AACSB cũng là một trong những tổ chức kiểm định được công nhận bởi Hội đồng kiểm định giáo dục đại học Mỹ – CHEA .

Để được kiểm định theo AACSB, trước hết một cơ sở đào tạo cần phải đủ điều kiện tham gia (eligibility) kiểm định và sau khi đánh giá ngoài phải đạt được mọi yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng do AACSB đề ra. Các điều kiện tham gia kiểm định AACSB gồm có:

– Là thành viên chính thức của AACSB: Để trở thành thành viên, cần hoàn tất hồ sơ tham gia và cung cấp mọi thông tin về cơ sở đào tạo theo yêu cầu của AACSB.
– Có các chương trình đào tạo về quản trị (management) và kinh doanh (business) ở trình độ đại học trở lên (AACSB không kiểm định các chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng trở xuống).
– Các chương trình đăng ký kiểm định phải có đủ nguồn lực thường xuyên (continuing resources) để thực hiện đào tạo. Nói cách khác, các chương trình đào tạo được mở ra nếu thiếu giảng viên đúng chuyên ngành, thiếu thư viện, thiếu cơ sở vật chất… sẽ không đủ điều kiện để đăng ký kiểm định.
– Tất cả chương trình đào tạo quản trị và kinh doanh ở những nơi khác nhau của cùng một cơ sở đào tạo phải được kiểm định cùng một lúc. Nếu bỏ bớt chương trình nào thì phải có lý do, phải báo trước và được AACSB chấp thuận. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng các trường có thể có một số chương trình tốt, được AACSB kiểm định, rồi nhập nhằng dùng “danh hiệu” này để mở ra các chương trình khác ở những địa phương khác nhau nhưng không đáp ứng yêu cầu kiểm định.

 

Rate this news

Trung ST