Hội đồng trường ĐH FPT họp phiên đầu tiên tại Swinburne Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ FPT HỌP TẠI SWINBURNE VIỆT NAM

Sáng nay, ngày 31/07/2019, Hội đồng trường Đại học FPT đã trực tiếp đến tham quan khuôn viên học của Swinburne Việt Nam và tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng trường Đại học FPT theo qui định mới của Luật Giáo dục sửa đổi. Hội đồng trường cũng đã thông qua chủ trương hỗ trợ, thúc đẩy phát triển Swinburne Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

ac0e437654eeb0b0e9ff 1

Swinburne Việt Nam chụp ảnh cùng HĐQT FPT và ban lãnh đạo FPT Edu

c7f7538f4417a049f906 1

Cán bộ nhân viên Swinburne Việt Nam

7b957291a9094d571418 1

Cuộc họp có sự góp mặt của ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT FPT 

12c19dc5465da203fb4c

Ban lãnh đạo Trường ĐH FPT: TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT ĐH FPT và TS. Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trường ĐH FPT

Trung ST