Câu lạc bộ

Câu lạc bộ sinh viên là nơi mang đến niềm vui, sức sống và không gian để thỏa sức thể hiện đam mê và sáng tạo của mỗi sinh viên. Sinh viên Swinburne Việt Nam có thể tham gia một hoặc nhiều câu lạc bộ tại trường. Mỗi câu lạc bộ sẽ có những nội quy hoạt động, cách thức hoạt động, lịch hoạt động riêng.
Sinh viên có thể tham khảo Điều lệ của Câu lạc bộ tại:
Rate this research