Hợp tác phát triển trong nhiều lĩnh vực

Chúng tôi được biếnhờ sự sáng tạo và xuất sắc trong nghiên cứu ứng dụng, và  các phương pháp đổi mới nghiên cứu, hợp tác với doanh nghiệp. Tập đoàn FPT là đối tác quan trọng trong việc nghiên cứu phát triển doanh nghiệp. Tập đoàn FPT là đối tác cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số cho các công ty lớn như Boeing, Airbus, UPS, Toshiba, Hitachi. Swinburne Việt Nam thuộc tập đoàn FPT nghiên cứu liên kết ngành và nghiên cứu đó có thể trở thành nghiên cứu thương mại. Swinburne cũng hợp tác với nhiều công ty khác nhau tại Việt Nam và thị trường quốc tế để phát triển nghiên cứu về hợp tác doanh nghiệp.

Rate this research