Chính sách dành cho Cựu sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp

Bộ phận Chăm sóc Sinh viên sẽ định hướng và hỗ trợ Cựu sinh viên trong việc tìm ngành/ nghề phù hợp và lựa chọn các cơ hội nghề nghiệp tốt nhất. Sinh viên tốt nghiệp được cung cấp các workshop hướng dẫn viết CV, cover letter và các tips khi phỏng vấn nghề nghiệp. 

Các khóa ngắn hạn

Cựu sinh viên Swinburne Việt Nam có hội nhận ưu đãi giảm 15% cho các khóa đào tạo hướng nghiệp ngắn hạn tại Swinburne (Australia). 

Kết nối cộng đồng

Swinburne Việt Nam kết nối các sinh viên đã tốt nghiệp. Đội ngũ hỗ trợ Cựu sinh viên sẽ hỗ trợ bạn liên lạc với các đồng môn thông qua các buổi gặp mặt hoặc tổ chức các cuộc hội thoại với nhau.  

Chia sẻ câu chuyện tốt nghiệp của bạn

Swinburne Việt Nam mong muốn lắng nghe những câu chuyện tốt nghiệp từ sinh viên. Chia sẻ những câu chuyện về quá trình học tập và thi cử với Swinburne Việt Nam qua email swinburne@fe.edu.vn