Chương trình giáo dục thể chất

Chương trình giáo dục thể chất

Thực hiện mục tiêu mang lại trải nghiệm hạnh phúc trong quá trình học tập cũng như các qui định về đào tạo thể chất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Swinburne Việt Nam tổ chức chương trình giáo dục thể chất nằm nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho sinh viên. Đây là chương trình chính khoá theo qui định yêu cầu tất cả các sinh viên tham gia đúng và đầy đủ. Một số sinh viên có lý do đặc biệt về tâm lý hoặc sức khoẻ có thể liên hệ tư vấn bởi bộ phận Dịch vụ đào tạo để có lộ trình hoặc giải pháp lựa chọn phù hợp.

Chương trình không yêu cầu sinh viên đóng phí bổ sung, tuy nhiên nếu sinh viên thi trượt hoặc học lại thì phải đóng phí học lại theo qui định hiện hành (2.330.000đồng/mức).

Thông thường, sinh viên hoàn thành chương trình trong 4 học kỳ đầu của chương trình đào tạo 9 học kỳ trong hai năm học đầu tiên. Các kỹ năng được trang bị và trải nghiệm sẽ giúp sinh viên thành công hơn trong cuộc sống và học tập.

Chương trình đào tạo gồm 4 mức độ (level) Vovinam với các mức từ cơ bản tới nâng cao gồm các level 1, level 2 và level 3:

+ Level 1: Vovinam Cơ bản 1: Chương trình học Vovinam với các bài tập cơ bản và nâng cao sự dẻo dai và thể lực

+ Level 2: Vovinam Cơ bản 2: Chương trình học Vovinam với các bài tập cơ bản và nâng cao thể lực.

+ Level 3: Vovinam Nâng cao 1: Chương trình học Vovinam với các bài tập nâng cao kỹ thuật biểu diễn.

+ Level 4: Sinh viên hoàn thành 3 cấp độ Vovinam tiếp tục học tập chương trình giáo dục thể chất level 4 với nội dung học tập được lựa chọn một trong các nội dung sau:

  • Vovinam Nâng cao 4: Chương trình học Vovinam với các bài tập cơ bản và nâng cao về Boxing và biểu diễn võ nhạc.
  • Học Nhạc: Chương trình học nhạc với một số nhạc cụ phổ thông gồm Ghita, trống, xướng âm.
  • Học Nhảy hiện đại: Chương trình học một số nhảy hiện đại Popping, Modern Dance.

z4715657596797 9de5c0b4cd21179787b8d144eb365737

Tiết mục trình diễn võ Vovinam tại Conception Day 2023

z4715654990295 b1193d389f739cbaef27b82ac806b72c scaled

Tiết mục trình diễn Popping của Giám đốc Swinburne Việt Nam tại Conception Day 2023

nhung luu y ve cach hoc danh trong co ban

 

Sinh viên sẽ được thông báo xếp lớp học phù hợp trong các học kỳ. Mọi chi tiết cần hỗ trợ sinh viên liên hệ với bộ phần Academic Service hoặc qua Student Portal tại các khu vực. Chương trình được áp dụng với các sinh viên bắt đầu học từ học kỳ Fall-2023.