Lịch học kỳ 09/2020

Tại Swinburne Việt Nam, chương trình đào tạo sẽ kéo dài 3 năm với 3 kì trong 1 năm, bao gồm: Kì học tháng 1, Kì học tháng 5 và Kì học tháng 9.

 

Lịch học kỳ học tháng 09/2020

  1.   Global Citizen:

+ Part 1: 28/09/2020 – 15/11/2020

+ Part 2: 23/11/2020 – 15/01/2021

  1.   Course classes:

+ Thời gian: 07/09/2020 – 06/12/2020

  1. Khác

+ Nghỉ giữa kỳ các lớp Global Citizen: 16/11/2020-22/11/2020 (01 tuần)

+ Tết dương lịch: Thứ 6, ngày 01/01/2021 (01 ngày)

+ Kỳ học tháng 01/2021: Các lớp chuyên ngành bắt đầu từ ngày 04/01/2021.

Lịch học 09.2020

z2195503995029 13ee65fd088a1b045f6be69af120d881

Về lịch đào tạo năm học 2020 – 2021:

calendar2021.edit scaled