Thư viện và Innovation Lab

Tìm kiếm tài liệu

Sinh viên có thể tìm kiếm giáo trình, các tài liệu học tập, tài liệu tham khảo tại đây.

 

Tài liệu tham khảo

  • Hướng dẫn về phong cách Swinburne Harvard

Hướng dẫn kiểu Swinburne Harvard là kiểu trích dẫn theo ngày tháng của tác giả. Hướng dẫn này dựa trên Snooks and Co. 2002, Sổ tay phong cách cho tác giả, biên tập viên và nhà in, ấn bản thứ 6, John Wiley & Sons, Milton, Qld

Hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Hướng dẫn phong cách APA

Phong cách của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (APA) là một phong cách trích dẫn theo ngày tháng của tác giả. Phiên bản mới nhất là APA 7th edition.

Hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Hướng dẫn phong cách AGLC4

Ấn bản lần thứ 4 (AGLC4) của Australia Guide to Legal Citation, được xuất bản và phân phối bởi Hiệp hội Đánh giá Luật Đại học Melbourne, phối hợp với Tạp chí Melbourne Journal of International Law Inc.
Hướng dẫn về Trích dẫn pháp lý của Úc, ấn bản thứ 4, là tiêu chuẩn trích dẫn các nguồn thông tin được sử dụng cho mục đích đánh giá trong Trường Luật Swinburne.

Hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Không gian học tập

s1.91

Level6

z2042658258561 5fff1d14ee159e39e8af97418d060fa8

z2042658238184 88a9af3c334a419701f44784f43b855c

 

 

Về thư viện

Dịch vụ được cung cấp tại thư viện của Swinburne Việt Nam:

  • Mượn tài liệu đọc
  • Sử dụng phòng làm việc theo nhóm

SUT logo

ES2

 

  • Phòng chiếu

batch 1IMG 6324

Immagine room 2

 

  • Thuyết trình

To Bao Son 2

DSC1852 scaled

 

  • Phòng đọc / tự học

s1.84 1

s1.90

 

  • Hoạt động thư giãn sau giờ học

HBSC Team 3

s1.22