Thư viện

Dịch vụ được cung cấp tại thư viện của Swinburne Việt Nam:

  • Mượn tài liệu đọc
  • Sử dụng phòng làm việc theo nhóm
  • Phòng chiếu Thuyết trình
  • Phòng đọc / tự học
  • Hoạt động thư giãn sau giờ học

Khởi đầu chương trình học tại Swinburne Việt Nam