Swinburne > Tuyển sinh

Tuyển sinh

Swinburne Việt Nam tìm kiếm và tuyển dụng các thí sinh có tinh thần tiên phong, trở thành “change makers” trong việc mong muốn học tập trong môi trường quốc tế để trở thành công dân toàn cầu, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng thực tiễn. Thông tin cụ thể về chương trình học và đăng ký các mức học bổng hấp dẫn tại đây.
Điều kiện xét tuyển dựa trên tinh thần và thái độ tích cực trong học tập, kết quả học tập phổ thông và năng lực tiếng Anh. Các thông tin về kỳ tuyển sinh của Swinburne Việt Nam sẽ được công bố trên website chính thức của nhà trường.