Swinburne > Admission > Học phí

Học phí

Học phí để học tập tại Swinburne Việt Nam là 22.000 USD (tương đương 513.260 triệu VND). Trong 5 năm đầu tiên hoạt động, Swinburne Việt Nam có học bổng đặc biệt ưu đãi cho các thí sinh đăng ký nhập học nhằm khuyến khích tinh thần thay đổi để học tập tốt hơn. Thay đổi để tạo ra các thành công từ chương trình đại học quốc tế chất lượng cao và được cấp bằng từ trường đại học Swinburne University of Technology với xếp hạng Top 1% trường đại học tốt nhất thế giới (QS, 2023).

Trường hợp sinh viên nhập học tại Swinburne Việt Nam những muốn chuyển tiếp ra học tiếp tại Swinburne University of Technology (Australia) thì cần trả mức học phí được áp dụng tại Australia (khoảng 25.000 USD/năm học/2 kỳ học)

Học phí theo mức học bổng thông thường được áp dụng tại Swinburne Việt Nam. Sinh viên thường đăng ký thi tuyển và xét học bổng nhằm đạt được các mức học bổng cao. 

Ghi chú: Khi có biến động kinh tế, học phí có thể thay đổi hằng năm nhưng không quá 10%.