Học phí

Học phí để học tập chuyên ngành tại Swinburne Vietnam Alliance Program 513.260 triệu VND (Khoảng 22.000 USD) cho 9 học kỳ (nhập học năm 2023). Trong 5 năm đầu tiên hoạt động, Swinburne Vietnam Alliance Program có học bổng đặc biệt ưu đãi cho các thí sinh đăng ký nhập học nhằm khuyến khích tinh thần thay đổi để học tập tốt hơn. Đây là cơ hội để các thí sinh có tinh thần thay đổi để học tập tốt hơn có thể học chương trình Swinburne University of Technology với học phí hợp lý.  

Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được cấp bằng từ trường đại học Swinburne University of Technology với xếp hạng Top 1% trường đại học tốt nhất thế giới (QS, 2023).

Trường hợp sinh viên nhập học tại Swinburne Vietnam Alliance Program những muốn chuyển tiếp ra học tiếp tại Swinburne University of Technology (Australia) thì cần trả mức học phí được áp dụng tại Australia (khoảng 25.000 USD/năm học/2 kỳ học)

Học phí theo mức học bổng thông thường được áp dụng tại Swinburne Vietnam Alliance Program. Sinh viên thường đăng ký thi tuyển và xét học bổng nhằm đạt được các mức học bổng cao. 

Ghi chú: Học phí có thể thay đổi hằng năm nhưng không quá 10%.