Tại sao chọn lựa Swinburne Việt Nam Alliance Program?

Tham gia cộng đồng của chúng tôi với đội ngũ học thuật, giảng dạy và chuyên nghiệp tận tâm với sự nghiệp tại Swinburne Việt Nam Alliance Program. Chúng tôi cung cấp cơ hội việc làm cho giảng viên có kinh nghiệm học thuật và thực tế. Đóng vai trò như một nhà cung cấp đa ngành, tại đây sẽ có nhiều cơ hội để bạn làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học và ngành nghề. Hoặc bạn có thể làm việc trong các dịch vụ chuyên nghiệp để hỗ trợ việc cung cấp giáo dục chất lượng. Chúng tôi cũng cung cấp các công việc trong lĩnh vực tiếp thị và truyền thông, dịch vụ khách hàng, công nghệ thông tin, tài chính, nhân sự và quản trị.