TÌM KHÓA HỌC

hr

Công nghệ thông tin trực tuyến

Giới thiệu chung Công nghệ đã và đang có những…

hr

Chương trình Công dân toàn cầu

  Giới thiệu chung Bước vào kỷ nguyên Cách mạng…

hr

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công Nghệ Thông Tin Công nghệ thông tin (Information…

hr

Ngành Kinh doanh

  Giới thiệu chung Trong thời đại công nghệ 4.0,…

hr

Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Giới thiệu chung Chúng ta đang sống trong một thế…

hr

Swinburne Pathway

Swinburne Pathway to Global Universities (Swinburne Pathway) là chương trình…

End-of-Semester Award Ceremony

 Lễ tôn vinh là sự kiện được tổ chức nhằm khen thưởng, khích lệ các sinh viên, tập thể đạt…

[INDUSTRY LINK] Globalization and Mediazation from Australian Perspective

Prof. Mark Finn, Academic Director (International Partnerships), the School of Arts, Social Sciences and Humanities, Swinburne University Topic: Globalisation and…

[INDUSTRY LINK] MDA10008 Global Media Industries

MDA10008 Global Media Industries Guest speaker: Mr. Pham Quy Trong Head of Internal Affairs, Propaganda Magazine, Central Propaganda Committee Time:…

[INDUSTRY LINK] BUS 10012 Innovative Business Practice

BUS 10012 Innovative Business Practice Lecturer: Mr Maarten Tak Guest speaker: Mr. Barak Ekshtein – Founder, Director of TONTOTON Ms…