Các dịch vụ cho sinh viên

s1.77

 

Dịch vụ được cung cấp tại thư viện của Swinburne Việt Nam:

  • Mượn tài liệu đọc
  • Sử dụng phòng làm việc theo nhóm
  • Phòng chiếu Thuyết trình
  • Phòng đọc / tự học
  • Phòng tập Gym
  • Hoạt động thư giãn sau giờ học

Sinh viên phải tuân thủ các Quy định sử dụng Thư viện (Library Regulations) của nhà trường nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên và duy trì dịch vụ thư viện một cách tốt nhất.