Không gian học tập tại thư viện Swinburne Việt Nam

Thư viện  Swinburne Việt Nam được thiết kế tối đa hóa không gian và ánh sáng tự nhiên. Các không gian tự học được chia tách riêng biệt, tạo độ yên tĩnh phù hợp cho làm việc cá nhân. Sinh viên có thể tự chọn từ hàng trăm đầu sách và số lượng sách sẽ còn tăng lên trong thời gian sắp tới. 

Ngoài ra, các khu vực hoạt động thảo luận nhóm còn được tách biệt riêng với khu vực đọc sách để sinh viên thoải mái tham gia team-working mà không ảnh hưởng đến không gian chung. 

s1.77

s1.84

s1.86

s1.89

s1.90