Tìm kiếm

Tìm kiếm

Hệ thống Thư viện của Swinburne Việt Nam được liên kết với hệ thống Thư viện của trường ĐH Công nghệ Swinburne (Australia). Sinh viên Swinburne Việt Nam có ID thuộc hệ thống quản lý của trường SUT có quyền lợi như sinh viên học tập tại Úc, và có thể truy cập Thư viện Online của SUT bất cứ lúc nào.