Môi trường học tập quốc tế

Môi trường học tập quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo tại Việt Nam cũng tương đương với chất lượng đào tạo của Swinburne tại Australia và Malaysia. Đây được xem như một hình thức du học tại chỗ, có cơ hội tiếp cận chất lượng giáo dục quốc tế và môi trường học tập quốc tế ngay tại Việt Nam:

  • Môi trường học tập, nghiên cứu, giao tiếp, giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Đặc biệt, các sinh viên khi gia nhập sẽ được đào tạo tại Global Citizen Centre để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh và các kỹ năng của công dân toàn cầu.
  • Đội ngũ giáo viên đạt yêu cầu nghiên cứu và giảng dạy quốc tế và theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu của Swinburne Australia. Đội ngũ giảng viên đa quốc tịch từ Australia, Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam sẽ tạo môi trường đào tạo đa văn hoá tại Swinburne Việt Nam.
  • Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế ngắn hạn hoặc dài hạn tạo điều kiện cho sinh viên có những trải nghiệm về môi trường quốc tế ngay trong quá trình học, giúp sinh viên xây dựng tư chất của công dân toàn cầu, hòa nhập và kết nối với các nền văn hóa khác biệt.
  • Trong quá trình học tập, sinh viên có thể chuyển sang học tiếp tại các cơ sở đào tạo của Swinburne tại Australia, Malaysia bất cứ thời điểm nào (với mức phí quốc tế) và được chấp nhận toàn bộ chương trình học tại Việt Nam.
  • Tiếp xúc với bạn bè quốc tế: Swinburne (Việt Nam) cũng là điểm đến của sinh viên quốc tế từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.
  • Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, giảng đường chuyên dụng, thư viện tiếp cận tới hàng nghìn đầu sách, hàng triệu tư liệu từ thư viện Swinburne Online.
  • Sinh viên có mã số sinh viên như tại Swinburne Australia, được truy nhập vào hệ thống nguồn tài liệu quốc tế để học tập.