Swinburne > News > Ngành Kinh doanh

Ngành Kinh doanh

Swin-biz night – Đêm hội ngành kinh doanh và những ý tưởng độc đáo

Ngày 19/12 tới đây, sinh viên ngành kinh doanh Swinburne Việt Nam sẽ có một buổi Swin-biz night gặp gỡ,…

Field trip to Moc Chau for Business Student

Swinburne Vietnam has organized a field trip with practical experience for second-year students at Moc Chau’s agricultural enterprises

Học qua trải nghiệm tại Mộc Châu: Phát hiện vấn đề và đưa ra các sáng kiến marketing mới cho các doanh nghiệp

6/11-8/11 vừa qua, Swinburne Việt Nam đã tổ chức học qua trải nghiệm thực tế Mộc Châu cho sinh viên.…

Ngành Kinh doanh – Field trip to Mộc Châu

Chuyến trải nghiệm từ 30/10-02/11, giảng viên bộ môn Marketing and Innovation sẽ trực tiếp hướng dẫn và kết nối…