Swinburne > News > Ngành Kinh doanh

Ngành Kinh doanh

Swin-biz night – Đêm hội ngành kinh doanh và những ý tưởng độc đáo

Ngày 19/12 tới đây, sinh viên ngành kinh doanh Swinburne Việt Nam sẽ có một buổi Swin-biz night gặp gỡ,…

Business Industry – Field trip to Moc Chau

Swinburne Vietnam has organized a field trip with practical experience for second-year students at Moc Chau’s agricultural enterprises

Học qua trải nghiệm tại Mộc Châu: Phát hiện vấn đề và đưa ra các sáng kiến marketing mới cho các doanh nghiệp

6/11-8/11 vừa qua, Swinburne Việt Nam đã tổ chức học qua trải nghiệm thực tế Mộc Châu cho sinh viên.…

Ngành Kinh doanh – Field trip to Moc Chau

Chuyến trải nghiệm từ 30/10-02/11, giảng viên bộ môn Marketing and Innovation sẽ trực tiếp hướng dẫn và kết nối…

Hội thảo chuyên ngành Kinh tế (FCBEM) chính thức khai mạc tại Swinburne Việt Nam

Hôm nay ngày 12/09/2020, Hội thảo chuyên ngành Kinh tế (FCBEM) được đồng tổ chức bới Tổ chức giáo dục…