Nghiên cứu kết hợp với doanh nghiệp

4.1 4.2

Swinburne tổ chức phối hợp doanh nghiệp và viện nghiên cứu để nghiên cứu các giải pháp ứng dụng về công nghệ, đặc biệt là các công nghệ về IoT và Trí tuệ nhân tạo. Các dự án của Swinburne định hướng kết hợp giữa con người và công nghệ, nhằm hiện thực hiện chiến lược Swinburne sẽ trở thành đối tác cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp.

Các mảng nghiên cứu mà chuyên gia của Swinburne đã và đang thực hiện bao gồm:

  • Towards an insight into the adoption of Open Innovation by SMEs in Vietnam – Proceedings of the third International Conference on Research in Management and Technovation.
  • Toward an insight into Ha Noi and Ho Chi Minh during Covid-19 and Beyond – Proceedings of the third International Conference on Research in Management and Technovation.
  • Towards optimising customers’ experiences in Swinburne Vietnam.
  • Insights of customers of Doppelherz
  • Research on customer experiences of Sen Do e-commerce platform.