Swinburne > Research > Nghiên cứu kết hợp với doanh nghiệp

Nghiên cứu kết hợp với doanh nghiệp

Swinburne Việt Nam nghiên cứu kết hợp với doanh nghiệp với mục đích tạo ra sự thay đổi các ngành công nghiệp, chính phủ, các tổ chức cộng động và phi lợi nhuận, các công ty mới thành lập. Từ đó, các nhà nghiên cứu của Swinburne có thể đưa ra được những kết luận, lời khuyên một cách chính xác nhất tới sinh viên, nhằm định hướng công việc và cơ hội nghề nghiệp cho các bạn.

Tại Swinburne Việt Nam, chúng tôi tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng gắn liền với những mô hình kinh doanh mới và công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Cán bộ, giảng viên và sinh viên có thể tham gia và các nghiên cứu ban đầu hoặc triển khai dự án với Ban công nghệ của Tập đoàn FPT hoặc FPT Software cũng như các đơn vị công nghệ khác. Các nghiên cứu thực tiễn sẽ giúp sinh viên và giảng viên của trường có một cách tiếp cận thực tiễn với các giải pháp mới công nghệ đang trở thành xu hướng của tương lai.
Việc liên kết giữa Swinburne và FPT tạo điều kiện và môi trường lý tưởng cho gắn kết giữa học thuật, nghiên cứu cơ bản với ứng dụng thực tiễn. Tập đoàn FPT đang tiên phong là đối tác cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số cho các Tập đoàn lớn như Boeing, Airbus, UPS, Toshiba, Hitachi. Swinburne Việt Nam có thể kết hợp các nghiên cứu thương mại và trở thành mô hình liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu ứng dụng. Ngoài Tập đoàn FPT, sinh viên, giảng viên cũng được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các trung tâm, học viện hoặc công ty nghiên cứu ứng dụng khác.

Chúng tôi được biết nhờ sự sáng tạo và xuất sắc trong nghiên cứu ứng dụng, và  các phương pháp đổi mới nghiên cứu, hợp tác với doanh nghiệp. Tập đoàn FPT là đối tác quan trọng trong việc nghiên cứu phát triển doanh nghiệp. Tập đoàn FPT là đối tác cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số cho các công ty lớn như Boeing, Airbus, UPS, Toshiba, Hitachi. Swinburne Việt Nam thuộc tập đoàn FPT nghiên cứu liên kết ngành và nghiên cứu đó có thể trở thành nghiên cứu thương mại. Swinburne cũng hợp tác với nhiều công ty khác nhau tại Việt Nam và thị trường quốc tế để phát triển nghiên cứu về hợp tác doanh nghiệp.