Nghiên cứu kết hợp với doanh nghiệp

Swinburne Việt Nam nghiên cứu kết hợp với doanh nghiệp với mục đích tạo ra sự thay đổi các ngành công nghiệp, chính phủ, các tổ chức cộng động và phi lợi nhuận, các công ty mới thành lập. Từ đó, các nhà nghiên cứu của Swinburne có thể đưa ra được những kết luận, lời khuyên một cách chính xác nhất tới sinh viên, nhằm định hướng công việc và cơ hội nghề nghiệp cho các bạn