Đăng nhập email, Wifi, hệ thống thông tin

Tìm hiểu cách thiết lập email, wi-fi, truy cập hệ thống thông tin trực tuyến và sử dụng dịch vụ của thư viện tại Swinburne Việt Nam.

Thiết lập email sinh viên

Hệ thống sẽ gửi các thông báo quan trọng qua tài khỏan email của sinh viên, vì vậy việc thường xuyên kiểm tra email là rất quan trọng để không bỏ lỡ thông tin quan trọng. 

Tên người dùng và mật khẩu: Sử dụng địa chỉ email sinh viên làm tên người dùng khi bạn đăng nhập vào cổng thông tin.

Bạn có thể tìm thấy số ID sinh viên của bạn trên thư mời hoặc thẻ sinh viên.

Tạo mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy sử dụng cổng quản lý mật khẩu tự phục vụ để đặt lại mật khẩu.

Thiết lập wi-fi trên Laptop của bạn
Wifi được phát miễn phí trong khuôn viên Swinburne, sinh viên muốn truy cập dịch vụ wifi miễn phí sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu.

Wi-fi và trợ giúp IT
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi tại Swinburne Việt Nam có thể giúp bạn:

  • Kết nối với WiFi
  • Các vấn đề về đăng nhập
  • Sử dụng máy in không dây
  • Các vấn đề cơ bản về CNTT
  • In ấn và photocopy
  • Sử dụng các thiết bị tự check-out
  • Tìm sách

Khởi đầu chương trình học tại Swinburne Việt Nam