Điều kiện duy trì học bổng

 

1. Đối tượng xem xét cắt hoặc giảm trừ học bổng

Swinburne Việt Nam dành nguồn lực để tài trợ học bổng với các sinh viên đang có mong muốn thay đổi để học tập tốt hơn, trở thành công dân toàn cầu và kiến tạo sự thành công cho bản thân, gia đình và xã hội.

Vì vậy, Swinburne Việt Nam sẽ giảm trừ học bổng nếu sinh viên trong quá trình học tập về ý thức và năng lực học tập chưa đạt những mục tiêu trên. Việc giảm trừ học bổng là lời nhắc nhở giúp sinh viên có thêm động lực phấn đấu công việc học tập. Nếu sinh viên khắc phục được các vấn đề tồn tại sau 2 kỳ liên tiếp, Swinburne sẽ khôi phục học bổng cho sinh viên được giảm trừ.

Các qui định cụ thể của việc giảm trừ một mức học bổng:

  • Không đảm bảo chất lượng học tập (Không pass môn học)

+ Sinh viên cần thi đạt (pass) tất cả các môn học đã đăng ký trong mỗi học kỳ, trường hợp thi không đạt thì Swinburne sẽ xem xét giảm trừ học bổng.

+ Việc giảm trự học bổng do thi không đạt thường được nhắc nhở cảnh báo từ các kỳ học trước hoặc cảnh báo sớm. Tuy nhiên nếu sinh viên vẫn thi không pass môn học thì sẽ thực hiện giảm trừ.

  • Không đảm bảo tiến độ học tập:

+ Tạm ngưng học (Defer) Sinh viên cần đảm bảo tiến độ học tập và không được trì hoãn, bảo lưu tiến độ học tập quá thời gian cho phép (không quá 2 học kỳ).

+ Tổng thời gian học không quá 9 kỳ học, trường hợp sinh viên cố tình trì hoãn tiến độ học tập thì từ kỳ thứ 10 trở đi sẽ được giảm trừ hoặc không có học bổng. Trường hợp sinh viên đã đóng đủ phí 9 kỳ học nhưng cố tình trì hoãn tiến độ học tập thì từ kỳ thứ 10 trở đi sẽ truy thu mức học bổng được nhận trước đó.

+ Đăng ký môn học: Đảm bảo đăng ký môn học theo kế hoạch học tập của nhà trường và đăng ký đủ 3 môn chuyên ngành mỗi kỳ học (trừ các trường hợp đặc biệt được xét duyệt, như học kỳ đầu tiên, kỳ Internship hoặc những kỳ học của năm cuối).

  • Không đảm bảo chuyên cần, tham gia học tập đầy đủ (Attendance):

+ Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học, hội thảo, và các hoạt động bắt buộc theo yêu cầu của khóa học.

+ Chấp nhận vắng mặt hợp lý: Chỉ được phép vắng mặt với lý do chính đáng và phải có sự cho phép từ giảng viên hoặc nhà trường. Tổng thời gian vắng mặt không quá 20% thời gian học tập của một môn học.

  • Vi phạm các qui định liên quan tới Kỷ luật về Hành vi và liêm chính:

+ Truyền thông: Sinh viên không được sử dụng truyền thông để lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường hoặc cộng đồng.

+ Bảo vệ tài sản: Sinh viên không được phá hoại tài sản của nhà trường hoặc của người khác.

+ Xã hội: Sinh viên phải tuân thủ các quy định liên quan đến hành vi xã hội, bao gồm việc không tham gia vào các hành vi gây rối hoặc làm ảnh hưởng đến cộng đồng, vi phạm pháp luật.

+ Môi trường học tập: Không thực hiện các việc liên quan tới vi phạm kỷ luật như đánh nhau, bắt nạt bạn, hút thuốc lá, quấy rối tình dục.

Các quy định khác TẠI ĐÂY.

 

2. Mức học bổng cắt giảm

Việc xem xét cắt giảm một mức học bổng (tương đương 10% hoặc một mức học bổng tương đương 25 triệu đồng): Trước khi cắt giảm học bổng, nhà trường sẽ tổ chức gặp mặt trực tiếp sinh viên để tìm hiểu rõ nguyên nhân và giải trình. Nếu sinh viên có nguyên nhân hợp lý thì có thể được xem xét miễn cắt giảm. Trường hợp sinh viên không tham dự gặp mặt thì coi như từ bỏ quyền được xem xét miễn cắt giảm.

 

3. Kỳ hạn cắt học bổng

Trong trường hợp sinh viên bị cắt hoặc giảm trừ học bổng thì mức học phí với mức học bổng đã bị giảm trừ sẽ được thu kể từ kỳ học kế tiếp.

 

4. Khôi phục học bổng

Trường hợp sinh viên ở hai kỳ liên tiếp có nỗ lực và thi các môn đạt hoặc có thành tích học tâp nổi bật, không vi phạm kỷ luật sẽ được xem xét khôi phục lại một mức học bổng đã bị cắt trước đây. Học bổng sẽ được xem xét khôi phục ở kỳ kế tiếp sau hai kỳ liên tiếp.

Trường hợp sinh viên có những lý do đặc biệt dẫn tới kết quả học tập thấp và thi không đạt cần có đề nghị với Phòng đào tạo để xem xét cụ thể từng trường hợp.

Việc xem xét quyết định giảm trừ hoặc thu hồi học bổng (nếu có) được quyết định bởi Giám đốc Swinburne Việt Nam trên cơ sở đề xuất của các Ban/phòng chức năng.