Lịch học kỳ 05/2021

Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên học 3 kì trong 1 năm, bao gồm: Kì học tháng 1, Kì học tháng 5 và Kì học tháng 9.

 

Lịch học kỳ tháng 5 năm 2021

  • Danh sách thông tin môn học:

calendar new scaled

  • Lịch môn học theo tuần:

calendar w 5.2021 1 scaled

Về lịch nghỉ hè 2021

– Lịch nghỉ: Từ Thứ Hai, ngày 05/07/2021 đến Thứ Bảy, ngày  10/07/2021.
– Thời gian đi học trở lại: Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 12/07/2021.