Lịch đào tạo

Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên học 3 kì trong 1 năm, bao gồm: Kì học tháng 1, Kì học tháng 5 và Kì học tháng 9.

Kế hoạch học tập kỳ tháng 5 năm 2023

calendar hn 1 scaled

calendar hcmc 1

calendar dn

Industry Plan – Hà Nội

1 2 2 3 3 3 4 1 5 1

Industry Plan – Đà Nẵng

DN1 DN2 2 DN3

Industry Plan – TP. Hồ Chí Minh

  HCM1 1 HCM2 1 HCM3 1

Lịch đào tạo các năm học có thể xem trên website của Swinburne Úc TẠI ĐÂY.

Lịch đào tạo năm 2023

Updated Vietnam 2023 Calendar V2 scaled

 

Lịch đào tạo năm 2024

2024 FB page 001

swinburne tuyển sinh

Rate this option