Swinburne > Option > Quy định đào tạo > Lịch đào tạo

Lịch đào tạo

Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên học 3 kì trong 1 năm, bao gồm: Kì học tháng 1, Kì học tháng 5 và Kì học tháng 9.

 

Lịch học kỳ tháng 5 năm 2021

  • Danh sách thông tin môn học:
  • Lịch môn học theo tuần:

Về lịch nghỉ hè 2021

– Lịch nghỉ: Từ Thứ Hai, ngày 05/07/2021 đến Thứ Bảy, ngày  10/07/2021.
– Thời gian đi học trở lại: Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 12/07/2021.

Về lịch đào tạo cụ thể năm học 2020 – 2021:

Về lịch đào tạo cụ thể năm 2022