Kết quả học tập và kết quả thi

Hướng dẫn nộp bài tập

Cách nộp bài tập mỗi môn học sẽ khác nhau, do đó, sinh viên cần kiểm tra lại với giáo viên bộ môn của mình. Nếu bạn nộp dưới dạng bản cứng, bạn cần phải đính kèm trang bìa của Swinburne cùng chữ kí của mình theo quy định. Đối với bản mềm, bài tập sẽ được nộp qua hệ thống Canvas có liên kết với phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin.

Đối với mọi hình thức nộp bài, bạn cần phải đọc và phải đồng ý với bản cam đoan. Bản cam đoan này sẽ xác minh bài tập này là của riêng bạn và không chứa nội dung nào từ những nguồn tin không được công nhận. Đối với bài tập nhóm, bản cam đoan này sẽ chứng minh rằng tất cả thành viên nhóm đều tham gia trong quá trình làm bài.

Đạo văn và tính liên chính học thuật

Đạo văn bao gồm việc nộp hoặc trình bày một phần hoặc tất cả các ý tưởng, bài viết, lập trình, hình ảnh và các tác phẩm cửa người khác như là tác phẩm của mình mà không trích nguồn. Swinburne sử dụng các quy định trích nguồn khác nhau tùy thuộc vào ngành học của bạn. Để biết thêm thông tin về các quy định trích nguồn, sinh viên có thể truy cập tại https://swinburne-vn.edu.vn/tham-khao/.

Nếu bạn đạo văn dù trong bất cứ trường hợp nào, tức là bạn vi phạm tính liên chính học thuật, bạn sẽ nhận được 0 điểm của bài kiểm tra đó. Nếu vi phạm trên một lần hoặc nghiêm trọng bạn sẽ bị đình chỉ học tập một kỳ học hoặc vĩnh viễn.

Kì thi

Việc lập kế hoạch trước cho các kỳ thi là vô cùng quan trọng. Thời gian thi được công bố trên lịch học tập và các thông tin khác như lịch thi, thời lượng và phương thức sẽ được ghi rõ trong chương trình học.

Khi đi thi bạn phải mang theo giấy tờ tùy thân (thẻ sinh viên của bạn hoặc hộ chiếu hiện tại). Nếu bạn không mang theo giấy tờ tùy thân, bạn có thể sẽ không đủ điều kiện để làm bài thi. Bạn không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác trên người vào phòng thi. Hãy đến sớm để có đủ thời gian tìm phòng và chuẩn bị cho bài thi. Nếu bạn đến muộn hơn giờ thi 30 phút, bạn sẽ không được dự thi.

Trong kì thi, bạn không được phép:

–       Đạo văn

–       Sao chép bài sinh viên khác

–       Mang tài liệu vào phòng thi

–       Truy cập mạng

–       Sao chép trái phép đề thi

–       Nhờ người thi hộ

–       Trao đổi bài với sinh viên khác

–       Mượn hoặc cho mượn  tài liệu

Hình thức xử phạt đối với các vi phạm

Hình phạt cho việc đạo văn sẽ dao động từ cảnh cáo chính thức đến cho sinh viên thôi học và được nêu chi tiết trong Quy định về Hành vi Sai trái trong Học tập của Sinh viên 2012. Các hình phạt đối với hành vi vi phạm trong kỳ thi rất nghiêm trọng và có thể bao gồm việc hủy kết quả và yêu cầu sinh viên thôi học.

Gia hạn thời gian nộp bài

Nếu trong thời gian làm bài tập, bạn gặp vấn đề về sức khỏe hoặc các sự cố khác ngoài ý muốn, bạn có thể nộp đơn xin gia hạn. Thời gian gia hạn thường được cấp tối đa là bảy ngày. Trong những hoàn cảnh rất đặc biệt, thời gian gia hạn có thể dài hơn.

Nếu bạn muốn gia hạn thêm bảy ngày hoặc ít hơn (kể từ ngày đến hạn ban đầu), bạn phải nộp đơn vào hoặc trước ngày đến hạn nộp bài. Đơn xin gia hạn phải được gửi trực tiếp cho giáo viên môn học qua email hoặc điện thoại.

Kết quả học tập

Bạn có thể truy cập kết quả của mình trực tuyến bằng cách truy cập vào mục Kết quả của tôi tại phần Đăng nhập. Bạn cũng có thể lựa chọn gửi bản sao kết quả học tập về email của mình.

Nếu bạn không thể thấy kết quả học tập của mình, có thể xảy ra một trong các trường hợp sau:

  • Ngày phát hành kết quả có thể chưa đến
  • Kết quả có thể chưa được chứng nhận
  • Có thể bạn bị phạt không được nhận kết quả (ví dụ: chưa thanh toán học phí hoặc tiền phạt thư viện).

Trong trường hợp gặp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với studentHQ để được hỗ trợ.

Để qua môn, bạn bắt buộc phải đạt mọi yêu cầu của các môn học và đạt mức điểm tối thiểu là 50%.

Kí hiệu điểm Diễn giải Điểm GPA tương đương
HD High Distinction 80% – 100% 4
D Distinction 70% – 79% 3
C Credit 60% – 69% 2
P Pass 50% – 59% 1
CP Conceded Pass 45% – 49% 0.5
N Fail 0% – 49% 0
NA Fail – No attempt 0
Rate this option