Lộ trình học tập

Lộ trình học tập của Swinburne bao gồm 3 chương trình học: Chương trình Công dân toàn cầu, Đào tạo chuyên môn và Giáo dục thể chất.

 

1.   Chương trình học Công dân toàn cầu

Đây là chương trình học đầu tiên trong lộ trình học tập tại Swinburne Việt Nam. Chương trình Công dân toàn cầu gồm 6 mức Level 1-level 6. Đây là chương trình đào tạo nền tảng đối với sinh viên tham gia học tập tại Swinburne Việt Nam. Chương trình nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và các kỹ năng công dân toàn cầu cần thiết cho sinh viên trong môi trường học tập và làm việc quốc tế. 

  • Sinh viên cần đạt tối thiểu cấp độ 5 để bảm bảo chất lượng đào tạo bằng tiếng Anh và các kỹ năng toàn cầu.
  • Trong quá trình học, nếu sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh để học chuyên ngành thì sinh viên được quyền đăng ký học chuyên môn. Tuy nhiên sinh viên cần hoàn hành cấp độ 5 của Global Citizen trong thời gian tối đa là 1 năm.
  • Sinh viên hoàn thành cấp độ 6 sẽ được cấp Chứng chỉ Công dân toàn cầu và đủ điều kiện để tự động chuyển sang học chuyên ngành.
  • Các sinh viên khi vào học sẽ đcược đánh giá xếp lớp (Placement Test) phù hợp với năng lực và có lộ trình đào tạo phù hợp.

 

2. Chương trình đào tạo chuyên môn

Chương trình đào tạo chuyên môn tổng thể gồm 24 học phần (unit) bao gồm OJT, tổng 300 tín chỉ. Sinh viên sẽ đăng ký đầy đủ số học phần theo lịch triển khai của nhà trường trong mỗi học kỳ. Trung bình mỗi sinh viên sẽ tham gia 3 học phần chuyên môn mỗi học kỳ, trừ các trường hợp đặc biệt.

  • Mỗi học phần có nhiều mục và hình thức đánh giá khác nhau, sẽ được nêu rõ trong đề cương (syllabus/outline). Sinh viên khi đáp ứng đủ các yêu cầu của học phần sẽ được xem là đạt học phần.
  • Sinh viên không đáp ứng đủ các yêu cầu sẽ được đánh giá KHÔNG ĐẠT (Not pass) và phải học lại. Thi (exam) kết thúc học phần (nếu có) chỉ tiến hành một (01) lần, không có thi lại.

 

3. Chương trình giáo dục thể chất

Sinh viên Swinburne ngoài việc được đào tạo về kiến thức và kỹ năng, sẽ còn được đào tạo để nâng cao thể chất và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm đời sống sinh viên phong phú. Điều này sẽ giúp sinh viên có điều kiện được phát triển toàn diện trong chương trình đào tạo chính qui của nhà trường.

Sinh viên cần hoàn thành 3 cấp độ võ Vovinam trong chương trình học tại Swinburne Việt Nam. Sinh viên học không đạt yêu cầu sẽ phải học lại và đóng học phí với mức 4 triệu/cấp độ (học kỳ). Sau khi đạt yêu cầu, sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ kết thúc khóa học.

Đối với các sinh viên có vấn đề về sức khỏe liên quan đến vận động mạnh (cần có xác nhận của bác sĩ, bệnh viện trong vòng 2 năm trở lại) sẽ được miễn võ Vovinam và thay thế bằng môn Cờ vua.

 

 

 

Rate this option