Second Major - Quảng cáo

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Quảng cáo

Có được kiến thức quan trọng và kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới quảng cáo phức tạp và sáng tạo. Khám phá thiết kế và chiến lược hiệu quả, cũng như phát triển, triển khai và đánh giá quảng cáo. Học cách thiết kế quảng cáo không chỉ làm hài lòng khách hàng mà còn đạt được mục đích cuối cùng là tiếp cận đối tượng theo cách mong muốn.

Các môn học khi chọn second major Quảng cáo:

ADV10001 – Principles of Advertising
ADV20001 – Advertising Issues: Regulations, Ethics & Cultural Considerations
ADV20002 – Concept Development and Copywriting
MDA20001 – Business of Media
MDA20011 – Sports/Advertising/Media
ADV30001 – Advertising Media Planning and Purchasing
ADV30002 – Advertising Management and Campaigns Project
COM30002 – Professional Practice: Client and Agency Management 
Rate this page