Lịch học kỳ 09/2021

Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên học 3 kì trong 1 năm, bao gồm: Kì học tháng 1, Kì học tháng 5 và Kì học tháng 9.

Global Citizen – Placement Check Schedule for new students

placement check

intro day

aca day

 

Facebook Group Global Citizens (K3) starts HERE

Lịch học kỳ tháng 9 năm 2021

Calendar Sept21 Sep21

Về lịch đào tạo cụ thể năm học 2020 – 2021:

calendar2021.e scaled

Về lịch đào tạo cụ thể năm 2022

calendar22