Swinburne Việt Nam

1. Swinburne Việt Nam được thành lập như thế nào? Read more

2. Mục tiêu và giá trị đào tạo của Swinburne Việt Nam là gì? Read more

3. Khi ra trường sinh viên có cơ hội làm việc như thế nào? Read more

4. Lộ trình và Thời gian học tập tại Swinburne Việt Nam như thế nào? Read more

5. OJT On the Job Training – là chương trình đào tạo như thế nào? Read more

6. Học phí của Swinburne Việt Nam như thế nào? Read more

7. Thời hạn hoàn phí khi thay đổi nguyện vọng học tập tại Swinburne Việt Nam là bao lâu? Read more

8. Tại sao học bổng của Swinburne lại có tên gọi là Học bổng Thắp sáng tương lai? Read more

9. Đối tượng cấp học bổng Thắp sáng tương lai của Swinburne là gì? Read more

10. Các tiêu chuẩn của học bổng Thắp sáng tương lai là gì? Read more

11. Chất lượng đào tạo của Swinburne Việt Nam như thế nào? Read more

12. Bằng cấp cho sinh viên được đào tạo tại Swinburne Việt Nam như thế nào? Read more

13. Bằng đại học của Swinburne có được công nhận và đăng ký học thạc sĩ các ngành liên quan hay không? Read more

14. Vai trò của Swinburne University of Technology Australia là gì? Read more

15. Vai trò của Tập đoàn FPT đối với Swinburne Việt Nam là gì? Read more

16. Tại sao Swinburne triển khai đào tạo chương trình Công dân toàn cầu? Read more

17. Các ngành được đào tạo tại Swinburne Việt Nam là gì? Read more

18. Sự khác biệt trong chương trình đào tạo của Swinburne Việt Nam là gì? Read more

19. Giảng viên đào tạo của Swinburne Việt Nam là ai và cần đạt những tiêu chuẩn gì? Read more

20. Little Australia là gì và có ý nghĩa như thế nào? Read more

21. Điều kiện nhập học của Swinburne là như thế nào? Read more

22. Bằng cấp của Swinburne có được công nhận tại Việt Nam không? Read more

23. Căn cứ pháp lý để thành lập và hoạt động của Swinburne Việt Nam là gì? Read more

24. Swinburne có tuyển sinh viên quốc tế tới học không? Dự kiến có nhiều sinh viên quốc tế tới học không? Read more


Các câu hỏi thường gặp