Dịch vụ sinh viên

 

1. Sinh viên tại Swinburne Việt Nam sẽ được hưởng các dịch vụ gì? Read more

2. Sinh viên có quyền gì và nghĩa vụ gì? Read more

3. Chức năng của StudentHQ là gì? Read more

5. Chức năng về Student Administration Centre là gì? Read more

 • Hỗ trợ tư vấn và thủ tục chuyển tiếp sang Úc
 • 6. Chức năng về Academic Support là gì? Read more

  7. Chức năng về StudentLife là gì? Read more

  8. Các dịch vụ của Library là gì? Read more

  9. Việc thành lập và hoạt động của các Câu lạc bộ như thế nào? Read more

  11. Việc thông tin với phụ huynh được thực hiện như thế nào? Read more

  12. Việc thông tin qua lại với sinh viên được thực hiện thế nào? Read more

  13. Thủ tục sử dụng các cơ sở vật chất tại Swinburne Việt Nam cho sinh viên như thế nào? Read more

  14. Mô hình hoạt động hướng tới sinh viên của Swinburne Việt Nam như thế nào? Read more

  15. Quán cafe Delight của Swinburne Việt Nam phục vụ đối tượng nào? Read more

   

   


  Các câu hỏi thường gặp