Chương trình đào tạo

 

I. Chương trình Công dân toàn cầu (Global Citizen)

1. Nội dung của chương trình đào tạo Global Citizen như thế nào? Có mấy cấp độ? Read more

2. Chương trình Global Citizen có là bắt buộc không và việc nhập học thế nào? Read more

3. Chương trình đào tạo Công dân toàn cầu khác với chương trình đào tạo kỹ năng tiếng Anh như thế nào? Read more

4. Tôi đã có kỹ năng tiếng Anh đủ điều kiện học chuyên ngành của Swinburne Việt Nam (IELTS 6.0 với tất cả các band từ 6.0 trở lên) thì tôi học chương trình Global Citizen thế nào? Read more

5. Học chương trình Công dân toàn cầu thì có được miễn yêu cầu cần có chứng chi tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 (không band nào dưới 6.0) hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác khi nhập học chuyên ngành hay không? Read more

6. Việc đào tạo tiếng Anh trong chương trình Global Citizen sẽ như thế nào? Read more

7. Nội dung đào tạo đối với từng cấp độ là như thế nào? Read more

8. Các kỹ năng công dân toàn cầu là gì? Read more

9. Academic Culture là gì? Tại sao cần đào tạo? Read more

10. Phonics là gì? Tại sao cần đào tạo? Read more

11. Kỹ năng Debate nghĩa là gì? Có tác dụng gì? Read more

12. Kỹ năng về Communication là gì? Có tác dụng gì? Read more

13. Kỹ năng về Teamwork là gì? Có tác dụng gì? Read more

14. Kỹ năng về Research nghĩa là gì? Có tác dụng gì? Read more

15. Kỹ năng về Leadership là gì? Có tác dụng gì? Read more

16. Kỹ năng Academic Intergrity là gì? Có tác dụng gì? Read more

17. Kỹ năng Creative Problem Solving là gì? Có tác dụng gì? Read more

18. Kỹ năng Critical Thinking là gì? Có tác dụng gì? Read more

 

II. Chương trình Đào tạo chuyên ngành

19. Chương trình đào tạo chuyên ngành của Swinburne Việt Nam được tiến hành như thế nào? Read more

20. Việc gắn kết với thực tiễn trong đào tạo của Swinburne Việt Nam được thực hiện như thế nào? Read more

21. Swinburne Việt Nam đào tạo những chuyên ngành gì? Read more

22. Hiện nay Swinburne Việt Nam có các ngành và các chuyên ngành nào? Read more

23. Việc học tập tại Swinburne Việt Nam theo tín chỉ? Sự chuyển đổi tín chỉ giữa các chuyên ngành thế nào? Read more

24. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Swinburne có điểm khác biệt vượt trội gì? Read more

25. Cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông tin là gì? Read more

26. Nội dung của ngành học Công nghệ thông tin, chuyên ngành công nghệ phần mềm là gì? Read more

27. Nội dung của ngành học Công nghệ thông tin, chuyên ngành quản trị hệ thống là gì? Read more

28. Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh của Swinburne Việt Nam có điểm khác biệt vượt trội gì? Read more

29. Ngành Kinh doanh của Swinburne Việt Nam có các chuyên ngành nào? Read more

30. Cơ hội nghề nghiệp trong ngành kinh doanh là gì? Read more

31. Nội dung của ngành học Kinh doanh, chuyên ngành Marketing là gì? Read more

32. Nội dung của ngành học Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh là gì? Read more

33. Nội dung của ngành học Kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế là gì? Read more

34. Chương trình đào tạo ngành Media & Communication của Swinburne Việt Nam có điểm khác biệt vượt trội gì? Read more

35. Chuyên ngành Truyền thông xã hội (Social Media) có nội dung như thế nào? Read more

36. Cơ hội nghề nghiệp trong ngành Media & Communication là gì? Read more

37. Trải nghiệm học tập tại nước ngoài (exchange & transfer) của Swinburne Việt Nam như thế nào? Read more

38. Việc học trao đổi nghĩa là gì (semester exchange), chính sách của Swinburne Việt Nam là gì? Read more

39. Trong quá trình học tôi có thể học chuyển tiếp (transfer) sang Swinburne Australia hay không? Chính sách cụ thể là gì? Read more

40. Khi tôi học các môn học (unit) tại Swinburne Việt Nam thì sang Australia học tiếp có được chấp nhận không? Read more

41. Việc kiểm tra kết quả học tập (assignment) của Swinburne Việt Nam thực hiện thế nào? Read more

42. Hệ thống thang điểm đánh giá kết học tập các môn học của Swinburne Việt Nam như thế nào? Read more

43. OJT là gì? Tại sao tôi được học OJT, học OJT thì học phí thế nào và có được tín chỉ học tập không? Read more

44. Tôi có thể được học bằng kép hay không? Read more

45. Các môn học tự chọn (selective) nghĩa là thế nào? Ngoài các môn bắt buộc thuộc chuyên ngành, tôi được lựa chọn các môn học selective thế nào? Read more

46. Việc học tập có bằng buộc 100% bằng tiếng Anh không? Read more

47. Khi tôi có câu hỏi muốn gặp riêng giảng viên để hỏi tôi có được hẹn gặp riêng giảng viên không? Cách thức tốt nhất là như thế nào để liên hệ giảng viên ngoài giờ học? Read more

48. Giám đốc đào tạo của Swinburne là ai và chức năng tại Việt Nam là gì? Read more

49. Tôi cần hỗ trợ các kỹ năng học tập, tôi phải hỏi ai? Read more

50. Tôi muốn thay đổi chương trình học tập tôi phải làm gì? Read more

51. Tôi có cần tham gia đầy đủ các giờ học không? Nếu tôi nghỉ quá số buổi tối đa có thể nghỉ thì sao? Read more

52. Nếu tôi bị thi trượt (failed exam) thì sao? Read more

53. Tôi có thể được bảo lưu chương trình học không? Điều kiện là gì? Read more

54. Khi tôi bị ốm phải xin nghỉ học, tôi phải làm gì? Read more

55. Việc tiếp xúc thực tế trong các bài học thực hiện thế nào? Read more

56. Trường có thư viện không và thư viện phục vụ gì? Read more

57. Trong quá trình học, nếu tôi không đóng học phí đúng kỳ hạn thì sao? Read more

58. Trong quá trình học tôi có phải đóng thêm các khoản phí nào không? Read more

59. Tiêu chuẩn tiếng Anh và tương đương khi nhập học Swinburne là gì? Read more

60. Thời hạn bảo lưu kết quả học tập tối đa của sinh viên tại Swinburne Việt Nam là bao lâu? Read more

61. Sinh viên có thể học tối đa bao nhiêu tín chỉ một năm? Read more

62. Điều kiện để duy trì học bổng là gì? Read more

63. Những vi phạm kỷ luật của trường là như thế nào? Read more


Các câu hỏi thường gặp