Swinburne > News > Thông tin ngành học > Đại học thế hệ mới – Swinburne Next Gen: Now

Đại học thế hệ mới – Swinburne Next Gen: Now

Đào tạo bậc đại học đang thay đổi từng ngày để trở nên tốt hơn. Trường Đại học Công nghệ Swinburne University với các mối quan hệ đối tác mật thiết với doanh nghiệp sẽ đem lại những trải nghiệm thực tế, sáng tạo và hào hứng để giúp sinh viên tiến xa hơn trong sự nghiệp sau này.

Vậy những trường đại học thế hệ mới sẽ xuất hiện khi nào? Ngay lúc này. Đó chính là Swinburne. 

 

Swinburne Next Gen. Now

University as we know it is getting an upgrade. Swinburne University’s deep industry partnerships give you real industry experience with innovation and creativity in every course connecting you to your career faster. So, when does the next generation of university arrive?

Now Swinburne. Next Gen. Now

 


Thông tin ngành học

Kỳ thi tuyển đầu tiên mùa xuân của Swinburne: 60% thí sinh có điểm trung bình học tập trên 8.5 và IELTS 6.0 trở lên

Ngày 31/01, Swinburne Việt Nam tiếp tục tổ chức đợt thi xét tuyển Tháng 01/2021 với sự tham gia của…

Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế là gì?

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế, quá trình trao đổi và kinh doanh hàng hóa giữa…

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh là gì?

Quá trình vận hành của một doanh nghiệp rất phức tạp và có thể bị tác động bởi nhiều yếu…