Hỗ trợ chung về học tập

Bộ phận hỗ trợ sinh viên hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi chuyên đề, định hướng nghề nghiệp, hoàn thiện kỹ năng cho sinh viên nhằm giúp sinh viên Swinburne Việt Nam tiếp cận và hoàn thiện kỹ năng mềm và nhanh chóng bắt nhịp với thực tiễn vận hành của doanh nghiệp, kỹ năng làm việc thực tế tại tổ chức.

Sinh viên được hỗ trợ đăng nhập và tiếp cận các nguồn tài liệu học tập, sách tham khảo trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời bộ phận hỗ trợ sinh viên sẵn sàng đón tiếp và sắp xếp những buổi tư vấn, trao đổi trực tiếp với sinh viên khi có thắc mắc về chương trình học và gặp khó khăn trong việc học tập của mình

Để được hỗ trợ nhanh nhất, bạn có thể liên hệ Ban Công tác sinh viên theo thông tin dưới đây

 

Student HQ – Phòng 101, Tầng 1, Swinburne Việt Nam

Ms. Nguyễn Quỳnh Trang – Head of Student HQ

Ms. Nguyễn Thị Đào –  Student Support Officer

Ms. Nguyễn Khánh Chi – Student Activity Officer

Ms. Olga Oshkina – Student Support Officer

Hotline: 0939 403 555

Email: studentHQ@fe.edu.vn


Các dịch vụ sinh viên