Hỗ trợ chung về học tập

Cải thiện kĩ năng học tập và nghiên cứu của sinh viên thông qua sự tư vấn và hỗ trợ từ ban Đào tạo và các chương trình dành cho sinh viên, các buổi hội thảo, trao đổi chuyên đề, định hướng nghề nghiệp, hoàn thiện kỹ năng cho sinh viên nhằm giúp sinh viên Swinburne Việt Nam tiếp cận và hoàn thiện kỹ năng mềm và nhanh chóng bắt nhịp với thực tiễn vận hành của doanh nghiệp, kỹ năng làm việc thực tế tại tổ chức.

Sinh viên được hỗ trợ đăng nhập và tiếp cận các nguồn tài liệu học tập, sách tham khảo trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời bộ phận hỗ trợ sinh viên sẵn sàng đón tiếp và sắp xếp những buổi tư vấn, trao đổi trực tiếp với sinh viên khi có thắc mắc về chương trình học và gặp khó khăn trong việc học tập của mình

 Các hoạt động hiện nay đang triển khai tại Swinburne Việt Nam:

  • English program 1-1 tutors
  • Academic writing and reference
  • Course and Major Units 1-1 tutor with Academic lecturer
  • Buddies Tutors

Ngoài ra, Swinburne Việt Nam còn có hỗ trợ các vấn đề liên quan tới kĩ năng học thuật cho sinh viên đang theo học tại trường:

  • Cách viết bài, trình bày luận. Thông tin chi tiết truy cập tại đây 
  • Các mẫu trình bài văn bản theo từng chuyên ngành. Thông tin chi tiết truy cập tại đây

Để được hỗ trợ nhanh nhất, sinh viên có thể liên hệ theo thông tin tại đây


Dịch vụ sinh viên