Các câu hỏi thường gặp

 

1. Sinh viên tại Swinburne sẽ được hưởng các dịch vụ gì? Read more

 

2. Sinh viên có quyền gì và nghĩa vụ gì? Read more

 

3. Chức năng của StudentHQ là gì? Read more

 

4. Liên hệ với StudentHQ như thế nào? Có thể giúp sinh viên việc gì? Read more

 

5. Chức năng về Student Admin là gì? Read more

 

6. Chức năng về Academic Support là gì? Read more

 

7. Chức năng về Student Life là gì? Read more

 

8. Các dịch vụ của Library là gì? Read more

 

9. Việc thành lập và hoạt động của các Câu lạc bộ như thế nào? Read more

 

10. Chức năng của Student Union là gì? Hoạt động như thế nào? Read more

 

11. Việc thông tin với phụ huynh được thực hiện như thế nào? Read more

 

12. Việc thông tin qua lại với sinh viên được thực hiện thế nào? Read more

 

13. Thủ tục sử dụng các cơ sở vật chất tại Swinburne cho sinh viên như thế nào? Read more

 

14. Mô hình hoạt động hướng tới sinh viên của Swinburne Việt Nam như thế nào? Read more

 

15. Quán cafe Delight của Swinburne phục vụ đối tượng nào? Read more


Các dịch vụ sinh viên