Xu hướng ngành học

Tại Swinburne Việt Nam, chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy của các ngành học luôn được cập nhập theo các xu hướng mới nhất.  Hiện tại, Swinburne Việt Nam đang tổ chức đào tạo 3 ngành chính, bao gồm: Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Kinh doanhNgành Truyền thông Đa phương tiện.