Swinburne > Course > Công nghệ thông tin > Công nghệ Phần mềm

Công nghệ Phần mềm

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức chuyên môn bằng những áp dụng thực tiễn, phòng lab thực hành chất lượng cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng phần mềm. Ngoài học tập từ đội ngũ giảng viên, sinh viên còn được làm việc với các mentor (chuyên gia trong ngành) để thực hành các ứng dụng của phát triển phần mềm. Nhờ vậy, sinh viên sẽ được tiếp cận sớm với các công nghệ tiên tiến như Big Data, Cloud, IoT… trong quá trình học. 

 

 


Công nghệ Phần mềm

Vị trí:

Ngành kép:

Loại:

Thời gian:

Chi tiết khóa học:

Mã ngành học:

Thời lượng: 3 năm

Khoa: Công nghệ thông tin

Vị trí: Hà Nội

Hệ: Chính quy - Toàn thời gian

Thời gian ra mắt: Tháng 9 - 2019

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các ngành nghề như phân tích kinh doanh, trưởng nhóm, phát triển phần mềm, phân tích hệ thống, quản lý dự án, phân tích an ninh, cố vấn IT và an ninh mạng, …

Đánh giá

Để hoàn thành bằng cử nhân Phát triển Phần mềm, sinh viên cần hoàn thành 300 điểm tín chỉ bao gồm:

 • Năm một: 8 môn cơ bản (tương ứng với 100 tín chỉ)

Môn học cơ bản là những môn học cung cấp kiến thức nền tảng, cơ bản để tiếp tục tiếp cận học sâu hơn về chuyên ngành.

 • Năm hai: 8 môn học từ các môn chuyên ngành (100 tín chỉ)

Môn học chuyên ngành là những môn học cung cấp kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực. Sinh viên học chuyên ngành sẽ được thực hành để nắm bắt kỹ năng làm việc.

Sinh viên có thể có lựa chọn học hai chuyên ngành. Ví dụ sinh viên ngành Công nghệ Thôngtin có thể chọn học đồng thời 2 chuyên ngành Công nghệ Phần mềm và Quản trị Hệ thống.

 • Năm ba: 8 môn học khác (100 tín chỉ) bao gồm kỳ học OJT, chuyên ngành kép (Co-major), hoặc kết hợp các môn học tự chọn.

Môn học lựa chọn: Sinh viên sau giai đoạn học môn cơ bản và chuyên ngành được quyền lựa chọn thêm một chuyên ngành khác hoặc chuyên sâu và nâng cao thêm. Điều này giúp học sinh phát triển tối đa năng lực cá nhân. Các môn học lựa chọn này sinh viên có thể lựa chọn từ các chuyên ngành liên quan hoặc bổ sung từ danh mục môn học của nhà trường.

Thực hành tại doanh nghiệp: là chương trình giúp sinh viên có trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được giới thiệu hoặc tự liên hệ tới doanh nghiệp để tham gia vào các công việc xác định, từ đó học hỏi kinh nghiệm thực tế với sự hỗ trợ của giáo viên và các chuyên gia tại doanh nghiệp.

 • Sinh viên có thể không hoàn thành nhiều hơn 150 tín chỉ trong một năm học.

Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn thành thành công Cử nhân Công nghệ thông tin, sinh viên sẽ có thể:

 • thể hiện sự hiểu biết đáng kể về các nguyên tắc và khái niệm cơ bản trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý IS / IT như cơ sở hạ tầng công nghệ (ví dụ: Cơ sở dữ liệu, Mạng), Hệ thống doanh nghiệp, rủi ro và bảo mật IS, phân tích và mô hình hóa các yêu cầu và quy trình, dự án quản lý và quản lý các hoạt động và tài nguyên liên quan đến IS / IT.
 • áp dụng tư duy phê phán, phản ánh và phán đoán trong việc lựa chọn và áp dụng các khái niệm, khung và / hoặc phương pháp thích hợp liên quan đến IS / IT như một phần của quy trình để xác định và đề xuất giải pháp cho các vấn đề của tổ chức.
 • tiếp cận và phân tích các vấn đề từ nhiều quan điểm, thiết kế và / hoặc các giải pháp sáng tạo thay thế nguồn dựa trên các yêu cầu kinh doanh rõ ràng, và đưa ra các lựa chọn và khuyến nghị phù hợp.
 • giao tiếp và diễn đạt rõ ràng, mạch lạc và độc lập về kiến ​​thức và ý tưởng sáng tạo phù hợp với bối cảnh vấn đề, các bên liên quan và môi trường tổ chức.
 • thể hiện sự đánh giá và hiểu biết về các vấn đề chuyên môn và đạo đức, các tình huống khó xử và các cân nhắc liên quan đến một chuyên gia IS / IT trong các môi trường khác nhau
 • làm việc theo cách tự chủ, độc lập và có trách nhiệm, thể hiện khả năng lãnh đạo và chủ động khi thích hợp đặc biệt trong môi trường nhóm hợp tác và đa dạng.
 • xây dựng kế hoạch dự án, thiết kế và thực hiện dự án quy mô nhỏ để cung cấp các giải pháp phù hợp cho yêu cầu kinh doanh.
 • thể hiện sự hiểu biết đáng kể về thực hành IS / IT trong thế giới thực, cũng như phát triển cá nhân và chuyên nghiệp, thông qua kinh nghiệm tổ chức nhập vai thông qua các vị trí trong ngành.

Thành quả học sinh

hr
hr
hr